Experimental manipulation of predation risk and food quality: effect on grazing behaviour in a central-place foraging herbivore

E.S. Bakker, R.C. Reiffers, H. Olff, J.M. Gleichman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

95 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)157-167
TijdschriftOecologia
Volume146
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit