Experimental research on the feeding of bream (Abramis brama) and white bream (Blicca bjoerkna L.)

J. Geursen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)69-69
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume18
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit