Experts beyond Discourse: Women, Islamic Authority, and the Performance of Professionalism in Malaysia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)162-175
TijdschriftAmerican Ethnologist
Volume46
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit