Explaining new trends in the gender gap of mortality: insights from a regional trend-analysis of the Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Explaining new trends in the gender gap of mortality: insights from a regional trend-analysis of the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences