Explaining Regional Variation in Local Governance: Clientelism and State-Dependency in Indonesia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)233–244
TijdschriftWorld Development
Volume122
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit