Explaining spatial homogamy: compositional, spatial and regional cultural determinants of regional patterns of spatial homogamy in the Netherlands

K. Haandrikman, L.J.G. van Wissen, C.N. Harmsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

239 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Explaining spatial homogamy: compositional, spatial and regional cultural determinants of regional patterns of spatial homogamy in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Earth & Environmental Sciences