Explaining the flight of cupid's arrow: a spatial random utility model of partner choice

K. Haandrikman, L.J.G. van Wissen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Explaining the flight of cupid's arrow: a spatial random utility model of partner choice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences