Exploiting Formulaic Language Use for Information Access: The Case of the Resolutions of the Dutch States General (1576-1796)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 17 okt. 2022

Citeer dit