Exploiting structure for Information Access in Serial Government Documents: the Case of the Resolutions of the States General

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 07 apr. 2022

Citeer dit