Exploration of reproducibility issues in scientometric research

Theresa Velden, Sybille Hinze, A.M. Scharnhorst, Jesper Wiborg Schneider, Ludo Waltman

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijkpeer review

54 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploration of reproducibility issues in scientometric research'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences