Exploration of tissue-specific gene expression patterns underlying timing of breeding in contrasting temperature environments in a song bird

Veronika N. Laine (Co-auteur), Irene Verhagen, A. Christa Mateman, Agata Pijl, Tony D. Williams, Phillip Gienapp, Kees van Oers, Marcel E. Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

57 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploration of tissue-specific gene expression patterns underlying timing of breeding in contrasting temperature environments in a song bird'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences