Exploring and exploiting volatiles to lure hyperparasitoids away from their parasitoid host.

Jetske de Boer, M. Kos, L.E.M. Vet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's97
Aantal pagina's98
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit