Exploring fungal mega-diversity: Pseudocercospora from Brazil

Meiriele Silva, Robert W. Barreto, O.L. Pereira, N.M. Freitas, J.Z. Groenewald, P.W. Crous

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploring fungal mega-diversity: Pseudocercospora from Brazil'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences