Exploring methane-oxidizing communities for the co-metabolic degradation of organic micropollutants

Jessica Benner, Delfien De Smet, Adrian Ho, Frederiek-Maarten Kerckhof, Lynn Vanhaecke, Kim Heylen, Nico Boon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

113 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploring methane-oxidizing communities for the co-metabolic degradation of organic micropollutants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences