EXPLORING MICROBIAL IRON OXIDATION IN WETLAND SOILS

J. Wang, F. Den Oudsten, M. Meima-Franke, S. Vollrath, G. Muyzer, P.L.E. Bodelier, H.J. Laanbroek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'EXPLORING MICROBIAL IRON OXIDATION IN WETLAND SOILS'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences