Exploring Sequence Alignment Algorithms on FPGA-based Heterogeneous Architectures

Xin Chang, Fernando A. Escobar, Carlos Valderrama, Vincent Robert

    Onderzoeksoutput: Andere bijdrageWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 2014

    Citeer dit