Exploring soil microbial 16S rRNA sequence data to increase carbon yield and nitrogen efficiency of a bioenergy crop

Leonardo Pitombo, J.B. do Carmo, Mattias De Hollander, R. Rosetto, M.V. Lopez, H. Cantarella, Eiko E. Kuramae

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

318 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploring soil microbial 16S rRNA sequence data to increase carbon yield and nitrogen efficiency of a bioenergy crop'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Engineering & Materials Science

Earth & Environmental Sciences