Exploring the concept of intensive parenting in a three-country study

A.H. Gauthier, C. Bryson, L. Fadel, T. Haux, J.C. Koops, M. Mynarska

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)333-348
Aantal pagina's16
TijdschriftDemographic Research
Volume44
Nummer van het tijdschrift13
DOI's
StatusGepubliceerd - 11 feb. 2021

Citeer dit