Exploring the human lacrimal gland using organoids and single-cell sequencing

Marie Bannier-Hélaouët, Yorick Post, Jeroen Korving, Marc Trani Bustos, Helmuth Gehart, Harry Begthel, Yotam E Bar-Ephraim, Jelte van der Vaart, Rachel Kalmann, Saskia M Imhoff, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploring the human lacrimal gland using organoids and single-cell sequencing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences