Exploring the promises of transdisciplinary research: a quantitative study of two climate research programmes

S. de Jong, T. Wardenaar, Edwin Horlings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploring the promises of transdisciplinary research: a quantitative study of two climate research programmes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Engineering & Materials Science