Exploring the reservoir of potential fungal plant pathogens in agricultural soil

M. Van Agtmaal, A.L. Straathof, A.J. Termorshuizen, S. Teurlincx, M.P.J. Hundscheid, S Ruyters, P. Busschaert, Bart Lievens, W. De Boer (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploring the reservoir of potential fungal plant pathogens in agricultural soil'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences