Exploring the universe of single cells using multi-omic approaches

Buys Anton de Barbanson

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • van Oudenaarden, Alexander, Promotor
Uitgever
StatusGepubliceerd - 02 feb. 2022

Citeer dit