Exploring the unmapped DNA and RNA reads in a songbird genome

Veronika N Laine (Co-auteur), Toni I Gossmann, Kees van Oers, Marcel E Visser, Martien A M Groenen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

123 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploring the unmapped DNA and RNA reads in a songbird genome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences