Expression of 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 in the human hypothalamus.

P.H. Bisschop, M.J. Dekker, W. Osterthun, J. Kwakkel, J.J. Aninh, A. Boelen, U.A. Unmehopa, J.W. Koper, S.W. Lamberts, P.M. Stewart, D.F. Swaab, E. Fliers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)425-432
TijdschriftJournal of Neuroendocrinology
Volume25
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit