Expression of a Mutant SEMA3A Protein with Diminished Signalling Capacity Does Not Alter ALS-Related Motor Decline, or Confer Changes in NMJ Plasticity after BotoxA-Induced Paralysis of Male Gastrocnemic Muscle

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

300 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Expression of a Mutant SEMA3A Protein with Diminished Signalling Capacity Does Not Alter ALS-Related Motor Decline, or Confer Changes in NMJ Plasticity after BotoxA-Induced Paralysis of Male Gastrocnemic Muscle'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences