Expression of an Activated Integrin Promotes Long-Distance Sensory Axon Regeneration in the Spinal Cord.

Menghon Cheah, Melissa R Andrews, Daniel J Chew, E. Moloney, J. Verhaagen, Reinhard Fässler, James W Fawcett

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

248 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Expression of an Activated Integrin Promotes Long-Distance Sensory Axon Regeneration in the Spinal Cord.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences