Expression of class-3 semaphorins and their receptors in the neonatal and adult rat retina

Fred de Winter, Qi Cui, Natalie Symons, J. Verhaagen, Alan R Harvey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

46 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Expression of class-3 semaphorins and their receptors in the neonatal and adult rat retina'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences