Expression of key reproductive genes in selection lines for timing of reproduction in the great tit (Parus major).

Irene C. Verhagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit