Expression of MAGE, gp 100 and tyrosinase genes in uveal melanoma cell lines

G.P. Luyten, C.W. van der Spek, I. Brand, K. Sintnicolaas, I. de Waard-Siebinga, M.J. Jager, P.T.V.M. de Jong, P.I. Schrier, T.M. Luider

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)11-16
TijdschriftMelanoma Research
Volume8
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit