Expression of Mutant Ubiquitin and Proteostasis Impairment in Kii Amyotrophic Lateral Sclerosis/Parkinsonism-Dementia Complex Brains

Bert M Verheijen, Satoru Morimoto, Ryogen Sasaki, Kiyomitsu Oyanagi, Yasumasa Kokubo, Shigeki Kuzuhara, Fred W van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

49 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Expression of Mutant Ubiquitin and Proteostasis Impairment in Kii Amyotrophic Lateral Sclerosis/Parkinsonism-Dementia Complex Brains'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences