Expression pattern analysis of microRNAs in Caenorhabditis elegans

M. Isik, E. Berezikov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Expression pattern analysis of microRNAs in Caenorhabditis elegans'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences