Expression pattern of Wnt signaling components in the adult intestine.

A. Gregorieff, D. Pinto, H. Begthel, O. Destree, M. Kielman, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Expression pattern of Wnt signaling components in the adult intestine.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences