Expression patterns of intronic microRNAs in Caenorhabditis elegans

M. Isik, H.C. Korswagen, E. Berezikov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Expression patterns of intronic microRNAs in Caenorhabditis elegans'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences