Extensive alternative splicing and dual promoter usage generates TCF-1 protein isoforms with differential transcription control properties

M. van de Wetering, J. Castrop, V. Korinek, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

110 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)745-752
TijdschriftMolecular and Cellular Biology
Volume16
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit