Extensive localization of long noncoding RNAs to the cytosol and mono- and polyribosomal complexes

Sebastiaan van Heesch, Maarten van Iterson, Jetse Jacobi, Sander Boymans, Paul B Essers, Ewart de Bruijn, Wensi Hao, Alyson W MacInnes, Edwin Cuppen, Marieke Simonis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Extensive localization of long noncoding RNAs to the cytosol and mono- and polyribosomal complexes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences