Extensive tinea capitis and corporis in a child caused by Trichophyton verrucosum

Y. Jiang, P. Zhan, A. M. S. Al-Hatmi, G. Shi, Y. Wei, A. H. G. G. van den Ende, J. F. Meis, H. Lu, G. S. de Hoog

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)62-66
TijdschriftJournal de Mycologie Médicale
Volume29
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - apr 2019

Citeer dit