Extracellular cleavage of E-cadherin promotes epithelial cell extrusion

Adam G Grieve, Catherine Rabouille

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

61 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Extracellular cleavage of E-cadherin promotes epithelial cell extrusion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences