Extracellular release of photosynthetic products by freshwater phytoplankton populations, with special reference to the algal species involved

M.C.I. Blaauboer, R. Van Keulen, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)559-572
  TijdschriftFreshwater Biology
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit