Extracting the GEMs: Genotype, Environment and Microbiome interactions shaping host phenotypes

Ben O. Oyserman (Co-auteur), Viviane Cordovez, Stalin W. Sarango Flores, Harm Nijveen, Marnix H. Medema, Jos M. Raaijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

96 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Extracting the GEMs: Genotype, Environment and Microbiome interactions shaping host phenotypes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences