Extra‐pair paternity in birds

Lyanne Brouwer (Co-auteur), S.C. Griffith

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

132 Citaten (Scopus)
72 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Extra‐pair paternity in birds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology