Extreme bill dimorphism leads to different but overlapping isotopic niches and similar trophic positions in sexes of the charismatic extinct huia

Barbara M. Tomotani* (Co-auteur), Rodrigo B. Salvador, Amandine J.M. Sabadel, Colin M. Miskelly, Julie C.S. Brown, Josette Delgado, Patrick Boussès, Yves Cherel, Susan M. Waugh, Sarah J. Bury

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
40 Downloads (Pure)

Zoekresultaten