Extreme bill dimorphism leads to different but overlapping isotopic niches and similar trophic positions in sexes of the charismatic extinct huia

Barbara M. Tomotani* (Co-auteur), Rodrigo B. Salvador, Amandine J.M. Sabadel, Colin M. Miskelly, Julie C.S. Brown, Josette Delgado, Patrick Boussès, Yves Cherel, Susan M. Waugh, Sarah J. Bury

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
40 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Extreme bill dimorphism leads to different but overlapping isotopic niches and similar trophic positions in sexes of the charismatic extinct huia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology