Extreme events, trophic chain reactions, and shifts in phenotypic selection

Kate Layton-Matthews, Stefan Vriend, Vidar Grotan, Maarten Loonen, Bernt-Erik Sæther, Eva Fuglei, Brage Bremset Hansen

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
DOI's
StatusGepubliceerd - 18 mrt. 2022
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit