Eyeing up new Wnt pathway players.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

22 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The Wnt signaling pathway controls cell fate decisions during animal development and the self-renewal and repair of adult tissues. In this issue, Ye et al. (2009) and Junge et al. (2009) reveal how an unusual Wnt receptor-ligand complex associated with a spectrum of retinal diseases instructs vascular development in the retina.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)227-229
TijdschriftCell
Volume139
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Eyeing up new Wnt pathway players.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit