Eyespot of cereals revisited: ITS phylogeny reveals new species relationships

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)841-850
  TijdschriftEuropean Journal of Plant Pathology
  Volume109
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit