Eyespot (Ramulispora herpotrichoides) disease of wheat in South Africa

B. Robbertse, G.F. Campbell, G. Holz, P.W. Crous, B.J.H. Janse

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1993

    Citeer dit