(F-007) PROPOSAL TO RECOMMEND THE USE OF AN IDENTIFIER AS AN ALTERNATIVE TO THE CITATION OF THE AUTHORS OF FUNGAL NAMES

Gerhard Rambold, Konstanze Bensch, Paul M. Kirk, Yi-Jian Yao, Vincent Robert, Dagmar Triebel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)VI-VII
TijdschriftIMA Fungus
Volume9
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - jun. 2018

Citeer dit