Fabienne Viala, The Post-Columbus syndrome: Identities, cultural nationalism, and commemorations in the Caribbean

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
TijdschriftNew West Indian Guide
Volume91
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit