Fabrication factors influencing mechanical, moisture- and water-related properties of mycelium-based composites

Freek V. W. Appels, Serena Camere, Maurizio Montalti, Elvin Karana, Kaspar M. B. Jansen, Jan Dijksterhuis, Pauline Krijgsheld, Han A. B. Wosten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

185 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)64-71
TijdschriftMaterials and Design
Volume161
DOI's
StatusGepubliceerd - 05 jan. 2019

Citeer dit