Facilitating crisis: Hungarian and Slovak securitization of migrants and their implications for EU politics

Beatric Futak-Campbell, NIAS_library (Bijdrager)

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Facilitating crisis: Hungarian and Slovak securitization of migrants and their implications for EU politics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Social Sciences

    Earth & Environmental Sciences